30 famous Tagalog quotes about self

Welcome to our website, where we explore the profound wisdom and introspection of Tagalog quotes about self. Our collection of Tagalog quotes about self dives into the complexities of self-discovery, self-love, and self-improvement.

Tagalog quotes about self

These quotes encapsulate the journey of self-reflection, reminding us of the importance of embracing our strengths, acknowledging our flaws, and honoring our unique identities. Whether you’re seeking inspiration, guidance, or simply a moment of self-reflection, our website is here to support you on your path of self-discovery. So, dive into our collection of Tagalog quotes about self and embark on a journey of self-awareness and empowerment.

Tagalog quotes about self

Maglaan ng oras upang makasigurado, ngunit siguraduhing huwag maglaan ng masyadong maraming oras.

Hindi lahat ng nakangiti ay masaya. Minsan, ang mga ngiti ay nagtatago lamang ng mga sakit na hindi kayang sabihin ng bibig.

Ngumiti sa harap ng salamin. Gawin mo ito tuwing umaga at mapapansin mo ang malaking pagbabago sa iyong buhay.

Hindi Ako Mapatutumba Ng Kabiguan Kung Sapat Ang Lakas Ng Determinasyon Kong Magtagumpay.

Lahat ng PROBLEMA, may SOLUSYON, kaya SMILE lang.

Huwag kang manghinayang sa mga bagay na nagawa mo na. Manghinayang ka sa mga bagay na hindi mo nagawa nung may pagkakataon ka.

Sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, kailangan nating magtuon upang makita ang liwanag.

Also Read: 30+ Best Tagalog broken quotes

Ang pag-abot sa iyong mga pangarap ang pinakamalaking abentura ng buhay.

Ako lang ang makakapagpabago sa buhay ko. Walang ibang makakagawa nito sa akin.

Walang gaanong kailangan para magkaroon ng masayang buhay; nasa loob mo ang lahat ng ito, sa iyong paraan ng pag-iisip.

Ngumiti sa harap ng salamin. Gawin mo ito tuwing umaga at mapapansin mo ang malaking pagbabago sa iyong buhay.

Dahil sa ngiti mo, ginagawa mong mas maganda ang buhay.

Ang buhay ay hindi tugkol sa paghahanap sa sarili. Ang buhay ay tungkol sa pagbuo ng sarili.

Hindi Ako Mapatutumba Ng Kabiguan Kung Sapat Ang Lakas Ng Determinasyon Kong Magtagumpay.

Maniwala kang kaya mo at nangangalahati ka na sa layunin mo.

Ang buhay ay parang Adidas at Nike lang, “Nothing is impossible” so “Just Do It”.

Also Read: Jose Rizal quotes in Tagalog

Kapag nadapa ka, Bumangon ka! Tandaan mo, May pagkakataon ka pa para ipakita sa kanila na hindi sa lahat ng pagkakataon, TAMA sila!

Hindi ka bibigyan ng pagsubok ni Lord kung alam niyang hindi mo kaya.

Ang negatibong tao ay nakakakita ng problema sa bawat pagkakataon. Ang positibong tao ay nakikita ang pagkakataon sa bawat problema.

Wag mong sanayin ang sarili mo sa pagsisinungaling, kasi baka dumating yung araw na ikaw mismo sa sarili mo di ka na naniniwala.

Wag mo hayaang sumasabay ka lang sa agos ng dagat, minsan, dapat ikaw mismo ang kokontrol ng direksyon nito.

Kapag nadapa ka, bumangon ka! Tandaan mo, may pagkakataon ka pa para ipakita sa kanila na hindi sa lahat ng pagkakataon, tama sila!

Lahat ng problema nasusulusyunan, kailangan mo lang tumayo at harapin yung mga bagay na dapat dati mo pa hinarap.

Also Read: Pagsubok Sa Buhay Quotes Tagalog

Wag kang matakot na maging ikaw. TANDAAN MO: Ang pagiging orig ay mas maganda kaysa sa pagiging isang kopya.

Nakadepende ang pagiging maligaya sa buhay hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kung ano ang pananaw mo sa mga bagay-bagay.

Huwag kang manghinayang sa mga bagay na nagawa mo na. Manghinayang ka sa mga bagay na hindi mo nagawa nung may pagkakataon ka.

Wag kang mag-alala kung sa tingin mo maraming naninira sayo. Isipin mo na lang na sadyang INGGIT lang sila sa kung anong narating mo.

Kapag galit iwasan nating magsalita ng masakit,dahil ang galit lumilipas yan,pero ung nabitiwan mong masakit na salita kaylanman dimo na mababawi yan.

Hindi mo mauunawaan ang isang bagay kung hindi mo mararanasan.

Sa maniwala ka’t sa hindi ilan sayong mga kaibigan o kamag anak,may lihim na inis sayo.

Minsan kailangan mo din ipakita ung masama mong ugali para malaman nilang may hangganan din ang pasensya mo.

Ang buhay ay hindi problema na kailangang solusyunan, pero realidad na kailangan maranasan.

We hope that our collection of Tagalog quotes about self has provided you with valuable insights and reflections on the journey of self-discovery and self-empowerment. Our website will continue to update and expand our collection with new and thought-provoking content, so be sure to check back regularly for fresh perspectives and inspiration. If you have any suggestions or feedback, please feel free to reach out to us.

Also Read:

– Tagalog monthsary messages for boyfriend

– 15 famous Tagalog graduation quotes

– Relationship real talk patama quotes in tagalog

Leave a Comment

Scroll to Top