15 famous Tagalog graduation quotes

Graduation is a momentous occasion, a time to reflect on the hard work, dedication, and accomplishments that have led you to this milestone. Our collection of Tagalog graduation quotes is designed to capture the essence of this special moment, offering words of wisdom, inspiration, and encouragement as you embark on the next chapter of your life.

Tagalog graduation quotes

Whether you’re a graduate yourself or looking for the perfect message to celebrate the achievements of a loved one, our website is here to provide you with the best Tagalog graduation quotes that will inspire, motivate, and uplift your spirits. So, browse through our collection and let these words of wisdom be a guiding light as you step into the future with confidence and excitement.

Tagalog graduation quotes

1. Ang pag-abot sa iyong mga pangarap ang pinakamalaking abentura ng buhay.

2. Ang edukasyon ay ginagawang madali ang isang tao na humantong, ngunit mahirap na himukin: madaling pamahalaan, ngunit imposibleng alipin.

3. Ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng kumpiyansa sa sarili ay gawin ang kinatakutan mong gawin.

4. Hindi ito tungkol sa perpekto. Ito ay tungkol sa pagsisikap.

5. Ang buhay ko ang aking kolehiyo. Maaari ba akong makapagtapos ng maayos, at makakuha ng mga parangal.

Tagalog graduation quotes

6. Ang kahusayan ay hindi isang kasanayan. Ito ay isang ugali.

7. Ituon ang iyong layunin. Huwag kang tumingin sa anumang direksyon ngunit sa unahan.

8. Hindi mo makuha ang nais mo. Nakukuha mo ang pinaghirapan mo.

9. Ang natututunan natin sa kasiyahan ay hindi natin nakakalimutan.

10. Wag niyong kalimutan na mag thank you kay Google Wikipedia at siyempre sa nakaimbento ng copy paste.

Tagalog graduation quotes

11. Ang tagubilin ay nagtatapos sa silid-aralan, ngunit ang edukasyon ay nagtatapos lamang sa buhay.

12. Ang isang pamumuhunan sa kaalaman ay laging nagbabayad ng pinakamahusay na interes.”

13. Tuloy lang. Lahat ng kailangan mo ay darating sa iyo sa perpektong oras.

14. Gawin ang lahat ng iba pang mga bagay, ang mga mapaghangad na bagay – maglakbay, yumaman, sumikat, magpabago, manguna, umibig, gumawa at mawalan ng kapalaran … ngunit tulad ng ginagawa mo, sa lawak na magagawa mo, magkamali sa direksyon ng kabaitan.

15. Graduation is not the end; it’s the beginning.

Tagalog graduation quotes

16. Bilog ang mundo kaya kahit talikuran mo ang problema mo,
SA HULI HAHARAPIN MO RIN YAN SA AYAW AT SA GUSTO MO.

17. MAHIRAP KA!
Sapat nang motivation yan para magsikap ka at hindi sumuko. Wag ka nang maghanap pa ng kung anu-anong mga quotes diyan.

We hope that our collection of Tagalog graduation quotes has brought inspiration and joy to your celebration of this significant milestone. Graduation marks the culmination of years of hard work, perseverance, and growth, and it is a testament to your dedication and commitment. As you embark on this new chapter of your life, remember to embrace the opportunities that lie ahead and never stop pursuing your dreams.

Also Read:

Jose Rizal quotes in Tagalog

Relationship real talk patama quotes in tagalog

30+ Best Tagalog broken quotes

Leave a Comment

Scroll to Top