best Tagalog life quotes

30+ best Tagalog life quotes and sayings

Ang negatibong tao ay nakakakita ng problema sa bawat pagkakataon. Ang positibong tao ay nakikita ang pagkakataon sa bawat problema.

30+ best Tagalog life quotes and sayings Read More ยป